Specifikacija

Izdelek Fonaterm® granular je vrhunska toplotna in zvočna izolacija izdelana iz avtomobilskih tekstilij, ki nastajajo kot tehničen višek (produkt) pri krojenju avtomobilskih vzglavnikov in prevlek.

Lastnosti

Granulacija: 8 mm
Lastnosti veljajo za gostoto vpihane izolacije med 50 in 80 kg/m³
Toplotna prevodnost (SIST EN 12667): 0,038 W/mK
Toplotna upornost (SIST EN 12667): 1,00 m²K/W
Zvočna izolirnost notranje stene (SIST EN ISO 140-3 (1997)): 49 dB
Odziv materiala na ogenj (SIST EN 13501-1): razred E (B2)
Posedanje (ISO/TR 163/SC, metoda C): 0,1%
Upor zračnemu toku (SIST EN 29053): 1 kNs/m4
Obstojnost na vremenske vplive preizkušena po standardu EN ISO 105-B02 in EN ISO 105-B04.

Aditivi

Z namenom dodatnega izboljšanja požarne varnost in z namenom, da onemogočimo bivanje insektov (golazni), dodajamo Fonaterm® granularju naslednje aditive: Borax, Borova sol, (katera veljata za klasične aditive pri ostalih izolacijah izdelanih iz celuloz – papir, les..), Aluminijev hidrooksid (kreda) in Glauber sol, katera je v svetu poznana kot dodatek hrani za govedo. Zaradi izbire teh neškodljivih dodatkov je naša izolacija neškodljiva za človeka, kar dokazuje tudi certifikat izdan od ZAG-Ljubljana STS-06/004.

Vlaga in ognjevarnost

Fonaterm® granular je material neobčutljiv na vodno paro oziroma vlago, saj je primarni material visokokakovosten  Polyester in Polyurethan, iz katerega so izdelane avtomobilske tekstilije. Ti materiali so podvrženi zelo visokim Evropskim  in Ameriškim avtomobilskim standardom od katerih sta bistvena podatka koeficient izplinjanja (t.i. Fogging test), kateri je v tej branži zelo rigorozno postavljen in hitrost gorenja oziroma test gorljivosti (cigaretni ogorki, požar v avtomobilu).

Mikroklima

Fonaterm® granular se kot izolativni material obnaša podobno kot volna, kar pomeni, da regulira vlago prostora. To je predvsem pomembno v primerih, kjer je gradbena konstrukcija izdelana iz lesa, kar pomeni, da bo les vedno suh oziroma, da bo njegova vlažnost okrog 12 %. To pomeni, da ne bo prišlo do prekomernega vlaženja in s tem posledično razpadanja (gnitja) lesa, kar je lahko težava pri izbiri klasičnih izolacijskih materialov (npr. kamene volne). V klasičnih objektih Fonaterm® granular uravnava primerno vlažnost v prostoru.

Posedanje

Zelo pomembna lastnost Fonaterm® granularja je ta, da je elastičen. Ker je v volumen zapolnjen z delnim nadtlakom, pomeni, da je prednapet v volumnu (podobno tlačni vzmeti). Zaradi te lastnosti in načina vgradnje pri Fonaterm® granularju ne govorimo o posedanju, ker ga ni zaznati, saj se nadomesti s prednapetostjo le tega.

Akumulacija

Fonaterm® ima specifično toploto 1870 J/Kg K, vgradimo pa ga lahko z gostoto od 50 do 180 Kg//m³. Akumulacija toplotne energije je zmnožek specifične toplote in gostote materiala. Ker lahko Fonaterm®vgradimo z vsaj 3 x višjo gostoto glede na ostale kvalitetne izolativne materiale, kot so celulozna vlakna, kamena volna, lesna vlakna in pridobimo pri isti specifični toploti 4 x višjo akumulacijo toplotne energije. Objekt izoliran s Fonaterm® ima 21 x višjo akumulacijo toplote, kot v primeru izbire kvalitetne kamene volne z gostoto vsaj 40 Kg/m³ in vsaj 4 x višjo glede na celulozna vlakna.

Zvok

Fonaterm® dosega 49 dB zvočne izolativnosti, kar je največ od vseh konkurentov. Zaradi tega dejstva bodo prostori, stene oziroma objekti izolirani s FonaTerm® granularjem nudili največ. Ker material dosega tako dobre rezultate tudi na tem področju, izdelujemo mehke in trde plošče, ki imajo gostoto tudi do 500 kg/m³. Za referenco smo imeli priložnost položiti Fonaterm® plošče v televizijskem studiu TV3 Viasat. Z doseženim vlada obojestransko zadovoljstvo. Več si lahko preberete na uradni strani podjetja.

 

www.fonaterm.com

Oddaj povpraševanje za neobvezujočo ponudbo in brezplačen ogled!